Ingredients White rice flour, tumaco cocoa powder, eggs, sugar, honey, 
white wine, milk
Back to Top